พิธีรับโล่รับรองมาตฐานการขนส่งทางบก Q-Mark

 

พิธีรับโล่รับรองมาตรฐานการขนส่งทางบก Q-Mark

       เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นเกียรติรับโล่เกียรติคุณรับรองมาตฐานการขนส่ง Q-Mark ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน  พร้อมกับหลากหลายกลุ่มบริษัทด้านขนส่งทางบก โดยมีตัวแทนรับมอบโดย คุณสมนึก อำไพวงษ์ กรรมการผู้บริหารบริษัทฯ

      ทั้งนี้ บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด จะมุ่งมั่นรักษาคุณภาพของบริษัทฯ ทั้งด้าน การให้บริการดูแลลูกค้า บุคลากรในบริษัทและคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง เป็นอย่างเช่นที่เคยปฎิบัติต่อไป

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 มิถุนายน 2558


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 33,748