สัมมนาเรื่อง มาตรฐานองค์กร ISO 9001 และ ISO 14000

สัมมนาเรื่อง มาตฐานองค์กร ISO 9001 และ ISO 14000

       เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด และ บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด  ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา "ยกระดับการบริหารจัดการ ISO" โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรม รอยัล โกลเด้น ซิตี้ ระยอง

      ทั้งนี้ การสัมมนาแบ่งออกเป็นสองช่วง โดยผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะทั้งเช้าและบ่าย โดยช่วงเช้าจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์มาตฐาน ISO 9001 และ ช่วงบ่ายสัมมนาในหัวข้อ ISO 14000 เรื่องสิ่งแวดล้อม โดยจุดประสงค์ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อต่อยอดเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพขององค์กร และ การบริหารจัดการของบริษัทฯต่อไป

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2558


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 33,752