สุ่มตรวจสาร Methamphetamine (แอมแฟตามีน)

สุ่มตรวจสารแอมแฟตามีน

       เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดกิจกรรมตรวจสอบหาสารแอมแฟตามีนในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัททุกคน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของบริษัทฯ อิงจากนโยบายบริษัทฯที่ว่าต้องปราศจากสารเสพติดทั้งปวง โดยตรวจคัดกรองโดยนายแพทย์ประจำตำบลบ่อวิน

      ทั้งนี้ บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด มีการจัดเก็บและบันทึกผลเข้าประวัติของพนักงานทั้งหมด อีกทั้งผลการตรวจแต่ละบุคคลทางบริษัทจะปกปิดไว้เป็นส่วนๆในแฟ้มประวัติของบุคคล หากทางบริษัทฯตรวจพบเจอ จะต้องได้รับโทษตามระเบียบที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ และดำเนินคดีต่อไป

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2558


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 33,701