ทำบุญบินณฑบาท พระอุดมประชากร (เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ)

ทำบุญบินฑบาท พระอุดิมประชากร (เจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุ)

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ โดยมี"พระอุดมประชากร"เป็นผู้รับการถวายปัจจัยทั้งหมด ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญกุศลในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

          ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร ขอดลบันดารผลบุญทั้งหมดที่ได้เกิดจากการช่วยเหลือสังคมนี้ จงบังเกิดแด่บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ลูกค้าอันทรงเกียรติทุกท่าน และบุคคลอื่นๆที่สนับสนุนบริษัทฯอย่างดีเสมอมาด้วยเทอญ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2558


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 33,750