รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

รับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

                     บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด คำนึงถึงการบำเพ็ญประโยคแด่สังคมมาโดยตลอด เช่น การให้เงินสนับสนุนโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรม สำหรับการพัฒนาบุคลากรของนักเรียน, บริจาคทรัพย์สินเพื่อทำนุบำรุงวัดของชุมชน, สนับสนุกกิจกรรมวันเด็กในทุกๆปีของแต่ละโรงเรียนที่ต้องการ เช่น อุปกรณ์ทางการกีฬา หรือ อาหารเลี้ยงกลางวันเด็ก ทางบริษัทฯคงสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือแด่สังคมต่อไป.

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128