ตรวจสุขภาพพนักงานปีละครั้ง

ตรวจสุขภาพพนักงานปีละครั้ง

                 บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด กำหนดให้มีการตรวจเช็คสุขภาพพนักงานประจำปีในทุกๆปี เพื่อที่ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการตรวจเช็คสุขภาพนั้นจะประกอบไปด้วยการตรวจเช็คทั่วไป เช่น การเช็คสายตา การเช็คการได้ยิน การเช็คปอด ปรึกษาแพทย์ การเช็คสุขภาพช่องปาก การเช็คส่วนประกอบในเลือด และอื่นๆ หลังจากนั้นจะมีการแจ้งผลรายงานการตรวจสุขภาพให้แต่ละบุคคลและเก้บเข้าแฟ้มประวัติของแต่ละบุคคลต่อไป

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128