ชุดปฏิบัติงานของบริษัท

ชุดปฏิบัติงานของบริษัท 

                 บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด กำหนดให้พนักงานทุกคนใส่ชุด Uniform ของบริษัทในทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน และ บริษัทฯได้กำหนดให้พนักงานใส่แถบสะท้อนแสงอีกหนึ่งชั้น เพื่อเป็นจุดสังเกตได้ง่ายสำหรับปฏิบัติงานตอนกลางคืน (ชุดเครื่องแบบจะขึ้นอยู่กับงานแต่ละประเภทของลูกค้า)

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558


Visitors: 37,128