สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนออกปฏิบัติงาน

สุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนออกปฏิบัติงาน

                อ้างอิงจากนโยบายของบริษัทฯ บริษัทกำหนดให้มีการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์จากพนักงานก่อนออกปฏิบัติงานทุกเดือน โดยพนักงานจะไม่ทราบวันสุ่มเป่า ดังนั้น เมื่อพบเจอปริมาณที่เกินกว่ากำหนดในนโยบาย บริษัทจะทำการดำเนินขั้นตอนที่กำหนดไว้ในขั้นตอนปฏิบัติและไม่อนุญาตให้รับงานจากลูกค้าเป็นอันขาด ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าพนักงานที่รับบริการให้ลูกค้าจะอยู่ในสภาพที่ให้บริการที่ดีและปลอดภัยต่อสินค้าของลูกค้า

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128