สุ่มสารเสพติดของพนักงาน

สุ่มสารเสพติดของพนักงาน

            ทางบริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จัดให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดจากพนักงานขับรถทุกคน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงาน และเก็บประวัติของพนักงานแต่ละบุคคลต่อไป

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128