กิจกรรมอบรมพนักงานความปลอดภัย

กิจกรรมอบรมพนักงานความปลอดภัย

                      ทางบริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสินค้าที่ขนส่งของลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นทางบริษัทฯจึงได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการขับรถบรรทุก, การปฏิบัติตนเมื่อบริการลูกค้า,และดูแลสินค้าของลูกค้า ขึ้นในทุกๆปี โดยทางบริษัทจะจัดกิจกรรมให้พนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมและทำการworkshopเพื่อช่วยให้พนักงานได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นพนักงานขับรถในแต่ละครั้งด้วย

            พนักงานแต่ละคนจะได้รับใบเกียรติบัตรหลังจากผ่านการอบรมแล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นตัวการันตีและมั่นใจได้ว่า พนักงานนั้นได้รับการอบรมอย่างมีประสิทธิ์ภาพและจะปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและมีประสิทธิ์ผลี่ดียิ่งๆขึ้นไป

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128