ใบเช็คสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน (สำหรับบริกาขนส่ง)

ใบเช็คสภาพรถก่อนปฏิบัติงาน (สำหรับบริกาขนส่ง)

                    การตรวจสภาพรถเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทางบริษัทฯให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยก่อนที่พนักงานจะรับงานและออกปฏิบัตินั้น ทุกครั้งพนักงานจำเป็นต้องตรวจเช็คสภาพรถตามแบบฟอร์มที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ หรือแบบฟอร์มเช็คสภาพรถที่เจาะจงของลูกค้าแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและล่าช้าในการขนส่งสินค้าให้ตรงต่อเวลาของลูกค้าต่อไป

แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ 6 มกราคม 2558

Visitors: 37,128