ทริปทำบุญ 9 วัดในกรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด

ทริปทำบุญ 9 วัดเนื่องวันขึ้นปีใหม่

            บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ผู้จัดกิจกรรม และร่วมด้วย บริษัทในเครือจาก บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ร่วมจัดทริปการกุศลแก่บุคคลที่มีความประสงค์จะร่วมทริปโดยมีที่นั่งวจำกัด เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสุขในการทำบุญ พร้อมทั้ง รับประทานอาหารเที่ยงที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และ อาหารเย็นที่ตึกใบหยก ทั้งนี้บริษัทฯคำนึงถึงการมีส่วนร่วมต่อสังคมและบุคลากรในบริษัทฯด้วย

แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2558


ชื่อผู้ตอบ:


 • PAP Make Merit
  ทำบุญบินฑบาท พระอุดิมประชากร (เจ้าอาวาสวัดพระบาทนำพุ) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุ โดยมี...

 • PAP Methamphetamine Check
  สุ่มตรวจสารแอมแฟตามีน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดกิจกรรมตรวจสอบหาสารแอมแฟตามีนในกลุ่มพนักงานขับรถบรรทุกของบริษัททุกคน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของบริษัทฯ ...

 • IMG_6522.JPG
  สัมมนาเรื่อง มาตฐานองค์กร ISO 9001 และ ISO 14000 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมาบริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัดและ บริษัท ปิยะนันท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้าร่...

 • PAP_Q-Mark_Rewarded
  พิธีรับโล่รับรองมาตรฐานการขนส่งทางบก Q-Mark เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท พรอำไพรุ่งเรืองขนส่ง จำกัด ได้รับเชิญเป็นเกียรติรับโล่เกียรติคุณรับรองมาตฐานการขนส่ง Q-...
Visitors: 33,750