รถบรรทุกสินค้า 10 ล้อ

 

น้ำหนักรถ 11 ตัน
น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน
น้ำหนักบรรทุกรวม 21  ตัน (เส้นทางพิเศษ)*
  25  ตัน (เส้นทางปกติ)*
ขนาดกระบะบรรทุก 2.50 เมตร x 7.40 เมตร x 2.50 เมตร
ประกันสินค้า บ.กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

 
Truck's Weight 11 Tons
Truck's Capacity 10 Tons
Truck's Weight Total 21 Tons with special routes*

25 Tons with normal routes*
Truck's Size 2.50 m x 7.40 m x 2.50 m
Cargo Insurance BANGKOK INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
Maximum Financial Amount 1,000,000 Baht (One Million Baht)

  • PAP 4 Wheelers
    >น้ำหนักรถ 1.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 1 ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 2.5 ตัน (ตามกฎหมายกรมการขนส่งกำหนด) >ขนาดกระบะบรรทุก 1.40 เมตร x 2.30 เมตร x 1.70 เมตร ...

  • PAP 6 WHEELERS
    >น้ำหนักรถ 7.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 4.5ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 12 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 15 ตัน (เส้นทางปกติ)* >ขนาดกระบ...
Visitors: 37,128