รถบรรทุกสินค้า 6 ล้อ

 
>น้ำหนักรถ                                 7.5 ตัน  
>น้ำหนักบรรทุก                                4.5 ตัน
 
>น้ำหนักบรรทุกรวม 12  ตัน (เส้นทางพิเศษ)*
  15  ตัน (เส้นทางปกติ)*
>ขนาดกระบะบรรทุก 2.40 เมตร x 7.20 เมตร x 2.40 เมตร
>ประกันสินค้า บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
>วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
     
>Truck's Weight 7.5 Tons  
>Truck's Capacity 4.5 Tons  
>Truck's Weight Total 12 Tons with special routes*
  15 Tons with normal routes*
>Truck's Size 2.40 m x 7.20 m x 2.40 m
>Cargo Insurance Wiriya Insurance PUBLIC CO.,LTD.
>Maximum Financial Amount 1,000,000 Baht (One Million Baht)
 
 
   
   
   
   
   
   
   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • PAP 4 Wheelers
    >น้ำหนักรถ 1.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 1 ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 2.5 ตัน (ตามกฎหมายกรมการขนส่งกำหนด) >ขนาดกระบะบรรทุก 1.40 เมตร x 2.30 เมตร x 1.70 เมตร ...

  • PAP 10 WHEELERS
    น้ำหนักรถ 11 ตัน น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน น้ำหนักบรรทุกรวม 21 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 25 ตัน (เส้นทางปกติ)* ขนาดกระบะบรรทุก 2.50 เมตร x 7.40 เมตร x 2.50 เมตร ประกันสินค้า...
Visitors: 37,128