รถปิคอัพ 4 ล้อ

 
 
 
>น้ำหนักรถ 1.5 ตัน    
>น้ำหนักบรรทุก 1   ตัน    
>น้ำหนักบรรทุกรวม 2.5  ตัน (ตามกฎหมายกรมการขนส่งกำหนด)
>ขนาดกระบะบรรทุก 1.40 เมตร x 2.30 เมตร x 1.70 เมตร
>ประกันสินค้า บ.วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
>วงเงินสูงสุด 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
       
>Truck's Weight 1.5 Tons    
>Truck's Capacity 1    Tons    
>Truck's Weight Total 2.5 Tons    
>Truck's Size 1.40 m x 2.30 m x 1.70 m
>Cargo Insurance VIRIYAH INSURANCE PUBLIC CO.,LTD.
>Maximum Financial Amount 500,000 Baht (Five Hundred Thousand Baht)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


  • PAP 6 WHEELERS
    >น้ำหนักรถ 7.5 ตัน >น้ำหนักบรรทุก 4.5ตัน >น้ำหนักบรรทุกรวม 12 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 15 ตัน (เส้นทางปกติ)* >ขนาดกระบ...

  • PAP 10 WHEELERS
    น้ำหนักรถ 11 ตัน น้ำหนักบรรทุก 10 ตัน น้ำหนักบรรทุกรวม 21 ตัน (เส้นทางพิเศษ)* 25 ตัน (เส้นทางปกติ)* ขนาดกระบะบรรทุก 2.50 เมตร x 7.40 เมตร x 2.50 เมตร ประกันสินค้า...
Visitors: 37,128